top of page

Moodle

13.jpg

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл»)

- це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Хортицька національна академія успішно використовує систему Moodle в освітньому процесі студентів, при підвищенні кваліфікації, як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

Увага! На момент карантину все навчання здійснюється через систему Moodle!

Google class

Google class

– це безкоштовний сервіс для навчальних закладів, некомерційних організацій і користувачів з особистими обліковими записами Google. Він економить викладачам час, спрощує організацію навчального процесу та спілкування зі студентами.

Вивчення деяких дисциплін здійснюється через систему Google class. За інформацією зверніться до свого викладача.

Неформальна освіта

неформальна_освіта.jpg

Неформальна освіта – це організований та сталий освітній процес, що здійснюється поза системою традиційної (формальної) освіти. Фундаментальні принципи неформальної освіти – доступність і добровільність. Неформальна освіта є "додатком" до вже наявних професійних знань і компетенцій. Неформальна освіти базується на засадах концепції "навчання впродовж усього життя" (lifelong education).

 

Положення про порядок визнання в комунальному закладі вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регламентує порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами усіх рівнів вищої освіти ХНА.

Відповідно до Положення:

- визнання результатів навчання у неформальній освіти дозволяється для дисциплін, які починають викладатися з другого семестру. При цьому визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, у якому згідно з навчальним планом конкретної освітньої програми (надалі ОП) передбачено вивчення певної дисципліни;

- визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП в обсязі не більше 10% від загального обсягу по конкретній ОП.

 

Для визнання результатів здобувач вищої освіти звертається із заявою до ректора академії з проханням про визнання результатів навчання у неформальні освіті. До заяви додаються будь-які документи (сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують ті компетентності, які здобувач отримав під час навчання, після чого створюється предметна комісія у складі завідувача кафедри, гаранта освітньої програми, на якій навчається здобувач, науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни. Предметна комісія визначає метод оцінювання результатів навчання відповідно до навчального плану. Комісія розглядає надані документи, проводить співбесіду із здобувачем та/або перезараховує результати навчання, або призначає атестацію.

Про зарахування результатів навчання отриманих у неформальній освіті

bottom of page