top of page

Конфліктні ситуації

10.jpg

Соціально-психологічна служба

9.jpg

Політика Хортицької національної академії щодо подолання можливих конфліктних ситуацій між працівниками академії та студентською молоддю, або між студентами академії, полягає у створенні такого освітнього середовища, яке б унеможливлювало виникнення будь-яких конфліктних ситуацій, яке базується на загальнолюдських цінностях поваги один до одного, прагнення до миру та злагоди, виявлення чутливого ставлення до оточуючих, не сприйняття не правдивої інформації щодо інших осіб, недоречності грубості, егоїстичності, непередбачуваності, проявів агресивності, прагнення до зверхності тощо. Процедура врегулювання конфліктних ситуацій (сексуальних домагань, фактів дискримінації або сегрегації, корупційних проявів тощо) передбачає комплекс організаційно-методичних заходів, направлених на локалізацію та ефективне вирішення зазначених конфліктів та регулюється ІНСТРУКЦІЄЮ щодо врегулювання конфліктних ситуацій.

 

В залежності від виду і характеру конфліктної ситуації, яка виникла або може виникнути, алгоритм дій її учасника повинен включати наступне:

1. Визначитись з характером конфлікту, тобто зрозуміти що відбувається і які можливі наслідки розростання такого конфлікту.

2. В залежності від виду конфлікту (внутрішньо особистісний, міжособистісний, внутрішньо груповий, між груповий) поставити до відома певну посадову особу академії – старосту групи, куратора групи, завідувача кафедри, декана факультету, голову студентського уряду, проректора академії.

3. Діяти за їх вказівками щодо припинення конфлікту або його локалізації.

 

Конфліктами, що можуть відбуватися в межах освітнього процесу та стосуються випадків порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу академії, займаються Комісії з академічної доброчесності та Комісія з етики та управління конфліктами. Робота комісій регулюється ПОЛОЖЕННЯМ про Комісію з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами.

 

В Хортицькій національній академії працює соціально-психологічна служба. Її мета: допомагати створювати соціальні та психологічні умови для розвитку творчих здібностей, пізнавальної та мотиваційної сфери особистості майбутніх фахівців. У своїй діяльності Служба керується ПОЛОЖЕННЯМ про соціально-психологічну службу комунального закладу вищої освіти.

Призначення Служби – сприяння взаємодії академії, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів вищої освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, розвитку особистісного і творчого потенціалу майбутнього фахівця з вищою освітою завдяки активізації самопізнання та самовдосконалення на різних етапах навчання; організаційне забезпечення соціального захисту студентів з числа дітей-сиріт, осіб з особливими освітніми потребами, студентів з малозабезпечених та багатодітних сімей та ін.

 

Діяльність Служби базується на принципах науковості, наступності та плановості, цілісності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розробки і упровадження до освітнього процесу сучасних наукових досягнень національної вищої школи та зарубіжжя з питань психологічної та соціальної підтримки освітнього процесу у закладах вищої освіти.

 

Служба здійснює свою діяльність у тісному контакті з органами охорони здоров’я, молоді та спорту, соціальної політики, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також комунальними закладами соціального захисту сім’ї і молоді, іншими зацікавленими відомствами, а також – із громадськими та благодійними організаціями, фахівцями із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад тощо.

 

Ви завжди можете звернутися до нас за індивідуальними і груповими консультаціями, психологічною діагностикою, профорієнтацією, завітати на цікаві психологічні тренінги. Послуги, що надаються службою, здійснюються на безоплатній основі .

 

Співробітники Служби

Моренко Ольга Миколаївна – практичний психолог;

Кетлер-Митницька Тетяна Сергіївна– старший викладач кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології;

Нижняковська Любов Петрівна – соціальний педагог.

До нас Ви можете звертатися за адресою: вул. Наукового містечка, 59, ІІ корпус, кабінет №229, з 9:00 до 17:00 щоденно, крім вихідних.

Ми гарантуємо Вам анонімність!

Чекаємо на Вас і завжди раді допомогти!

План роботи психологічної групи

Психічне здоров’я у період карантину

bottom of page