top of page

Студентське самоврядування

StUr_Nesterova.jpg

Нестерова Анастасія

Голова студентського уряду 

logo-computer-icons-clip-art-instagram-l

Студентське самоврядування комунального вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (далі – Студентське самоврядування) – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь ними в управлінні комунальним вищим навчальним закладом «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Академії. 

Робота студентського самоврядування регулюється ПОЛОЖЕННЯМ про студентське самоврядування.

 

Основними завданнями студентського самоврядування Академії є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

- організація інших заходів, які сприяють захисту прав студентів.

 

Основними функціями студентського самоврядування Академії є комплекс заходів щодо:

захисту прав та інтересів студентів та сприяння здобувачам освіти у вирішенні власних потреб. 

Реалізація завдань та функцій студентського самоврядування здійснюється відповідними органами:

Загальні збори студентів Академії.

Студентський уряд.

Старостати факультетів.

Контрольно-ревізійна комісія.

 

Студентський уряд:

Голова Уряду;

заступник Голови;

члени Уряду;

секретар.

Органами старостату є:

старости груп;

старостат факультету.

Порадник студенту Хортицької національної академії

Сторінка Студентського уряду ХННРА

bottom of page