top of page

Наукова тема кафедри

1.jpg

Комплексна тема науково-дослідної роботи кафедри Хортицької національної академії: „Тенденції розвитку сучасних видів мистецтва та дизайну”. В процесі науково-практичної роботи за темою кафедри актуалізується проблематика взаємозв’язку сучасного, образотворчого та декоративного мистецтва та дизайну, відбувається визначення ролі традицій у розвитку образотворчого мистецтва та дизайну, досліджується сучасний освітній процес та соціокультурні пріоритети освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво, психолого-педагогічні засади ефективної організації навчальної та наукової діяльності студента у вищому навчальному закладі, розкриваються існуючі і актуальні питання дослідження пливу сучасних видів мистецтва та дизайну на становлення майбутнього дизайнера та митця як креативної особистості, як висококваліфікованого професіонала власної справи, як творця власної траєкторії життєтворчості та життєдіяльності.

Наукова тема кафедри дизайну

Про академічну доброчесність

7.jpg

Академічна спільнота Хортицької національної академії керується Положенням про академічну доброчесність під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

В академії діє Кодекс академічної доброчесності, який встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в академії (академічної спільноти), якими вони мають керуватися у своїй діяльності. Створено Групу сприяння доброчесності, Комісію з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами. Під час виникнення ситуацій щодо порушення норм академічної доброчесності, адміністрація, викладацький склад та студентське товариство керуються нормативними положеннями наведенними на офіційному сайті Хортицької національної академії.

Кодекс академічної доброчесності

Кодекс доброчесності
Положення про групу сприяння доброчесності
Положення про доброчесність
Положення про запобігання плагіату
Положення про Комісії з академічної доброчесності та Комісію з етики та управління конфліктами

Підвищення кваліфікації

8.jpg

Викладачі кафедри підтримують безперервний професійний розвиток та постійно підвищують свій рівень кваліфікації шляхом набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду в рамках міжнародного стажування.

Дерев'янко Н. Міжнародній сертифікат про стажування : Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтва в україні та країнах ЄС Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Куявський університет у м. Влоцлавеку, Польща).

Підвищення кваліфікації викладачів дизайну за програмою «Дизайн», Класичний приватний університет. 19.10 - 19.11.2010, (120 годин)

Міненко О.  Міжнародній сертифікат про стажування : Formation of knowledge economy as the basis for information society

Залевська О. Міжнародній сертифікат про стажування : Innovative technologies in Science and Education: the Experience of Europe  

Філас В. Стипендіальна програма Німецького історичного інституту у Варшаві (2018) / Stipendienprogramm des Deutsches Historisches Institut Warschau (2018) 

Давидова С. Міжнародне стажування (180 годин).

 

Проходження Міжнародного стажування «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»  (Польща – Україна) квітень-травень 2021

Участь у вебінарі  «Розвиток навичок 21 століття через проєктно-зорієнтоване навчання», 12.04. 2018 р. (2 години)

 

Участь у вебінарі «Основи формування проєктного мислення у фахівців педагогічної галузі», 15.11.2018 р. (2 години)

 

Участь у вебінарі  «Проєктно-орієнтоване навчання», 14.02.2018 р. (1 година)

 

Участь вебінарі «Сучасні освітні тенденції: STEM, STEAM та учнівські проєкти», 10.11.2018 р. (10 годин)

 

Участь у вебінарі «Метод проєктів – ефективна технологія навчання», 11.09.2019 р. (2 години)

 

Підвищення кваліфікації на науково-практичному семінарі «Складні завдання перетворюємо на можливості: як влаштовано «DESIGN THINKING», 20.03.2021 р.

 

Підвищення кваліфікації у вебінарі «Шляхами українських метрів. Мурашко, Новаківський, Голембієвська. Започаткування української живописної школи. Колорит Західної та Центральної України.» 09.09.2021 р. (5 годин)

Косюк В. Міжнародній сертифікат про стажування : Проблеми та процес реформування освіти в галузі культурології та мистецтва в україні та країнах ЄС Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (Куявський університет у м. Влоцлавеку, Польща).

Рябченко О. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за програмою "Педагогіка вищої школи" (120 годин), Класичний приватний університет 17.09.-17.10.2018

Здановська І. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за програмою "Педагогіка вищої школи" (120 годин), Класичний приватний університет 04.11.-04.12.2019

Колесник І. Організація дистанційної підтримки самостійної діяльності студентів засобами електронного навчання (система Moodle). Сертифікат №22133718-0469/2020 від 17.01.2020 (6 годин)

Диплом за участь у Всеукраїнському гончарному пленер-практикумі «Келих Вогню» 2-6..06.2021 с. Милошевичі, м. Львів

Диплом за участь у пленері ХV Всеукраїнському мистецькому «Хортиця крізь віки», 2020

Науково-практичний семінар «Складні завдання перетворюємо на можливості: Як влаштовано DESIGHN THINKING». Сертифікат 221333718-1075/2021 (4години)

Міжнародне стажування (180 годин).

 

Проходження Міжнародного стажування «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»  (Польща – Україна) квітень-травень 2021

Отримання авторського свідоцтва №95570 23.01.2020 на скульптуру «Українські птахи»

Козелець Т. Міжнародне стажування (180 годин).

 

Проходження Міжнародного стажування «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»  (Польща – Україна) квітень-травень 2021

Науково-практичний семінар «Складні завдання перетворюємо на можливості: Як влаштовано DESIGHN THINKING». Сертифікат 221333718-1075/2021 (4години)

Онлайн-тренінг від ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн». Міжнародний сертифікат Microsoft Certified Educator

 

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Наука очима молоді –2019», 19.05.2019, м. Запоріжжя

 

Підвищення кваліфікації на очному семінарі «Організація дистанційної підтримки самостійної діяльності студентів засобами електронного навчання (система Moodle)», 17.01.2020, (6 годин), м. Запоріжжя

 

Підвищення кваліфікації під час роботи дистанційного навчально-методичного семінару «Активізація діяльності студентів в умовах дистанційного навчання», 10.11.2020, (4 години)

Лисенко Г. Міжнародне стажування (180 годин).

 

Проходження Міжнародного стажування «ФАНДРЕЙЗИНГ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД»  (Польща – Україна) квітень-травень 2021

Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Легкий старт навчального року. Актуальні питання та нові можливості», 17-18 вересня 2021р.

bottom of page